VZDĚLÁNÍ

řazeno dle roku dokončení

Kurz krizové intervence (Remedium)
Biosyntetický psychoterapeutický výcvik (probíhá od roku 2022)

ESPERO pro lékaře – komunikace zavažných zpráv
Koučink jako umění (Magdaléna Vokáčová)
Důvěra ve změnu – Trauma z pohledu biosyntézy
Základní a pokročilý kurz nenásilné komunikace (Helena Kurzweilová)

Psychosomatika v biosystéze I., II.
Základní kurz krizové intervence (Linka bezpečí)

Focusing (Igor Pavelčák)
Kurz mindfulness (Psychosomatická klinika, Kateřina Ehrlebachová)

Nástavbový trénink životních, rodinných a systemických konstelací (Laďka Vala – Kovaříková, Rudná u Prahy)
Kineziologie One Brain, stupně I., II., III., IV., V., VI. (Laďka Vala – Kovaříková, Rudná u Prahy)
Seminář Cesta – Léčení vědomou komunikací (Kevin Billet, Brandon Bays, Praha)

Seminář Intenzivní Cesta a Pokročilé nástroje (Brandon Bays, Praha)
Kineziologie One Brain, stupně I., II., III., IV., V., VI.
Seminář Cesta – Vědomá Hojnost (Brandon Bays, Praha)

Trénink životních, rodinných a systemických konstelací (Laďka Vala – Kovaříková, Rudná u Prahy)

Cesta bílého jeřába, Škola čínské kosmologie (Eva Joachimová, Praha)

1. LFUK obor všeobecné lékařství, lékař II. int. klinika FNKV, IV. int. klinika VFN a ordinace praktického lékaře

Přejít nahoru